İnsan Kaynakları Politikaları


Mesa Dizayn Web Tasarım İnternet Hizmetleri  insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

  Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Mesa Dizayn Web Tasarım İnternet Hizmetleri insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

 
Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

  İnsan kaynakları yönetimi, nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı, Topluluğu geleceğe taşıyacak, Mesa Dizayn Web Tasarım kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı, seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

  Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek; Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

  Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

  Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek; Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

.