Sözleşme Metni

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta MesaDizayn web tasarım hizmetleri adına Mehmet ŞAHİN (Kısaca MesaDizayn olarak anılacaktır.) ile diğer Tarafta ...................................................
...................................................................................adresinde mukim ...................................................................
.................................................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının MesaDizayn tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.


Madde 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi durumunda bu hizmet MesaDizayn tarafından verilecektir.

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları tedarik etmek ve MesaDizayn'a teslim etmekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, hazırlanacak olan web sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MesaDizayn'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.


Madde 4 - MESADİZAYN HİZMETLERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 MesaDizayn, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 MesaDizayn, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları müsaitlik durumunda 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 MesaDizayn, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 MesaDizayn, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Mesa Dizayn , Müşteri Sözleşmeyi fes etmek istediğinde FTP 'de bulunan kodları hiçbir şekilde vermez.yalnızca domaini müşteriye verir.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1 Hizmet bedeli MesaDizayn tarafından 1(bir) yıllık ………......TL (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.2 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından MesaDizayn’na ödenecektir.

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, MesaDizayn taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 5(beş) maddeden oluşan işbu sözleşme ...../....../....... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MesaDizayn                MÜŞTERİ